COGM013 Практика: Симулационно моделиране

Анотация:

Курсът дава практически умения за правене на дизайн и осъществяване на компютърни симулации на невронни мрежи чрез програмата t-learn.

прочети още
Когнитивна наука (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Морис Гринберг  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Целите и ползите от правенето на компютърни симулации.

Типовете симулационни модели чрез невронни мрежи.

2) могат:

Да различават типовете симулационни модели.

Да правят дизайн на компютърни симулации

Да реализират невронно-мрежови компютърни симулации чрез t-learn


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: COGM004 Когнитивно моделиранеФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Levine, Daniel S., Introduction to neural and cognitive modeling, Hillsdale: L. Erlbaum Associates, 1991.

Dayan, Peter, Theoretical neuroscience : computational and mathematical modeling of neural systems, Cambridge: The MIT Press, 2001.

Средства за оценяване:

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ: 100 %