POLM241 Проект:Международни миграции (на френски език)

Анотация:

Международни отношения и публично управление (на френски език)

Преподавател(и):

проф. Анна Кръстева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: