POLM504 Правителства и администрация в ЕС

Анотация:

Международни отношения и публично управление (на френски език)

Преподавател(и):

проф. Жан-Мишел Еймери-Дузан  
гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса: