POLM117 Международни миграции (на френски език)

Анотация:

Le cours etudie les formes et les tendances actuelles du phenomene global que representent aujourd'hui les migrations internationales. Les etudiants seront inities aux differentes typologies et contextes migratoires, mis en relation avec les politiques nationales, les pratiques juridiques des Etats, des institutions nationales et transnationales. A partir d'etudes de cas, (politiques migratoires au sein de l'Union Europeenne, des Etats Unis, Moyen Orient etc.) il sera egalement question d'acquerir les outils d'observation et d'analyse essentiels a la comprehension de ce phenomene contemporain fondamental, relevant du champ de la science politique et des relations internationales.

прочети още
Международни отношения и публично управление (на френски език)

Преподавател(и):

проф. Анна Кръстева  д-р
ас. Илдико Отова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните аспекти на решаване на миграционни и бежански проблеми – международни, политически, хуманитарни;

• Спецификата на миграционните потоци в международните отношения в три основни региона – Европейския съюз, Югоизточна Европа, Северна Америка

2) могат:

• да анализират и коментират миграционно-бежанската проблематика;

• да формулират препоръки за развитие на миграционната политика.
Предварителни изисквания:
Желателно е студентите да са завършили курса “Миграционна политика”

• Необходимо е студентите редовно да посещават семинара „Миграционна политика”.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Съвременният миграционен феномен: кой, къде, защо
 2. Типология на международните миграции
 3. Теории на международните миграции
 4. Политики за управление на миграционните потоци
 5. Политики за включване на мигрантите в приемащото общество
 6. Бежанци и вътрешно-разселени лица
 7. Международни институции: МОМ и Комисариат за бежанците на ООН
 8. Миграция на висококвалифицирани лица
 9. Европеизация на миграционната политика
 10. Балкански миграции
 11. Класически мигрантски държави: САЩ, Канада, Австралия
 12. Миграционна политика на България
 13. Интернационализация на градовете
 14. Представяне на курсови проекти
 15. Тест

Литература по темите:

Задължителна - публикациите на НБУ - за студентите,четящи български:

Кръстева, А. (съст.) Фигурите на бежанеца. С.: НБУ, 2006.

Кръстева, А. (съст.) Имиграцията в България. С.: IMIR, 2005.

Кръстева, А. (съст.) От етничност към миграция. С.: НБУ, 2004.

Допълнителна

Weber S. Nouvelle Europe, nouvelles migrations. Frontieres, integration, mondialisation. Paris : Felin, 2007

Badie B. et C. W. de Wenden (dir), Le defi migratoire. Questions de relations internationales. Paris : Presses de la fondation Nationale des Sciences Politiques, 1993.

Badie, B. La fin des territoires. Paris : Fayard, 1995.

Barou J. Europe, terre d’immigration. Flux migratoires et integration. Presses universitaires de Grenoble, 2006.

Gildas S. « La mondialisation des migrations internationales. Entre lutte pour la dignite humaine et marchandisation des champs migratoires », In : Images economiques du monde. Panorama annuel 2006. Paris : Armand Colin, 2006.

Gourevitch J.-P. Les migrations en Europe. Paris, Acropole, 2007.

Marmora L. Les politiques de migrations internationales. Paris : L’Harmattan, 2002.

Средства за оценяване:

тест

курсов проект

семинар