NPSM013 Проект: Невропсихология на разстройствата в развитието

Анотация:

Невропсихология (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Преподавател(и):

 Assist. Prof. Maria Tziraki, PhD  
доц. Елена Андонова  д-р
гл. ас. Михаела Барокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: