NPSM012 Проект: Изследователски методи

Анотация:

Невропсихология (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Преподавател(и):

 Assoc. Prof. Manousos Klados, PhD  
 Selin Onayli, PhD  
доц. Пенка Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: