TCMM345 Семинар: Радиокомуникации и електронни медии

Анотация:

Доктрината за информационно общество и стратегията за конвергенция между телекомуникации, електронни медии и високи технологии навлиза в своята решителна фаза с въвеждането на цифровизацията. Ролята и значението на цифровата среда за пренос и създаване на радио и телевизионни програми, както мястото на електронните медии за развитието на гражданското общество е от първостепенно значение за всеки, който работи на територията на телекомуникациите.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

проф. Пламен Цветков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да разбират от телекомуникации и да познават същността на електронните медии.
Предварителни изисквания:
Да са изкарали базовите курсове в ДТК по телекомуникации и електронни медии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Electronic media management

• Развитието на телевизиите във Великобритания и САЩ

• Законът за радиото и телевизията

• Законът за трансграничната телевизия

• Директива “Телевизия без граници”

• Законът за телекомуникациите