MBAM966 Бизнес дизайн за иновации (Business Design for Innovation)

Анотация:

Маркетинг мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Венцислав Джамбазов  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р
 Илиян Димитров  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: