SHEM002 Иконометрия на финансите

Анотация:

Банково дело и финанси (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р
гл. ас. Нигохос Канарян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: