MBRM507 Project: Developed and developing markets – trends, perspectives, risks

Анотация:

Международен бизнес и развитие ( на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Радосвета Кръстанова-Канева  д-р
гл. ас. Елена Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: