GEOM424 Проект: Геоложки туризъм

Анотация:

Целта на курса е разработване на проект по възложена тема в областта на геоложкия туризъм. При разработването студентите излагат своети идеи за разработване на маршрути за геоложки туризъм, екскурзоводски беседи за геоложки фетомени - туристически обекти.

прочети още
Международен алтернативен туризъм

Преподавател(и):

доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Ще са усвоили стъпките за разработването на проекти в областта на геоложкия туризъм.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Според темите.

Средства за оценяване:

Проект - 100%