GEOM167 Семинар: Екологични проблеми в туризма

Анотация:

Целта на курса е студентите да изготвят презентации върху конкретни примери за негативното въздействие на туризма върху околната среда.

прочети още
Международен алтернативен туризъм

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти: нови знания за въздействиего на туризма върху околната среда и умения за презентиране и дискусия
Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Според конктретната тема за разработване в семестъра, се посочва литература

Средства за оценяване:

Презентация и дискусия