GEOM201 Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма

Анотация:

Разкрива наложилата се практика в областта на туризма, туроператорската дейност и транспорта. Фокусът на курса е запознаване с дейности за устойчиво развитие на туризма. Запознава с основите на екологичния туризъм и принципите на "зелената" икономика. Целта на курса е да предостави теоретични и практични познания за успешно развитие на туроператорска дейност в областта на туризма. Развитие на възможностите на студентите да решават конкретни казуси в туризма

прочети още
Международен алтернативен туризъм

Преподавател(и):

доц. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите получават знания в една интердисциплинарна дисциплина, която има приложение в много области на икономиката и културата.
Предварителни изисквания:
Интерес към туризма, и познания по основи на екологията и управление на околната среда.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литература:

1. Aсенова, М., М. Воденска, Посредническа дейност в туризма, изд. на МВБУ, С., 2006.

2. Великов, В., М. Стоянова, Екскурзоводство и туристическа анимация, Изд. "МАТКОМ", 2008.

3. Георгиев, А., Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма, С., 1999.

4. Нешков, М. Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма, унив. изд. Икономически Университет - Варна, 2000.

5. Попйорданов, Л., М. Дамянов и др., Планините отблизо - наръчник на планинския водач и добрия планинар, ИК "Одисея-Ин", 2005.

Средства за оценяване:

Тестове, участие в семинари, курсова работа/проект