ITTM003 Езикови ресурси за машинен превод

Анотация:

The aim of the course is to introduce the current resources for developing MT engines.

прочети още
Технологии в писмения и устния превод

Преподавател(и):

 Тодор Лазаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Knowledge about corpus linguistics, language resources, TM, TB.
Предварителни изисквания:
Basic knowledge in computer science

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Introduction to MT
  2. Language resources - overview
  3. Corpus linguistics
  4. LR and MT
  5. Creation of LR
  6. Usability and reusability of LR
  7. Normalization and bussiness standards
  8. Working with available LR
  9. Compiling LR
  10. Final assignment

Литература по темите:

Future and Emerging Trends in Language Technology. Machine Learning and Big Data

Speech and Language Technologies for Low-Resource Languages