CREM004 Поетическото изкуство:класически стих, свободен стих, поезия в проза

Анотация:

Курсът е посветен на основните принципи на поетическото изкуство, неговия произход, форми и функции, различните поетически родове, принципите на стихосложението и различните поетични традиции в световната култура. Има силно изразена практическа насоченост, като паралелно със запознаването с поетичните форми студентите провеждат и сесии по творческо писане.

прочети още
Творческо писане

Преподавател(и):

доц. Йордан Ефтимов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите

Знаят: произхода, формите, функциите и спецификата на поетичните родове и видове. Имат представа за поетиката и различните нейни аспекти, за структурата на стиха и изграждането на неговия образен свят, за основните етапи от развитието на поетическото изкуство – от древността до наши дни.

Могат: да се ориентират сред множеството поетични форми и стилове, да определят основните параметри на едно стихотворение, да разграничат различните родове и видове поетично слово, да проследят развитието и континуитета на поетичното изкуство от древността до наши дни.


Предварителни изисквания:
Добра литературна култура, интерес към творческото писане.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Аристотел, Ничев, Александър Димитров “За поетическото изкуство”, 1993.

2. Боало-Депрео, Никола; Милев, Гео, “Поетично изкуство” 1919.

3. Пас, Октавио, “Вълни от зрак ; Маймуната граматик”, 1994.

4. Аполинер, Гийом, “Поезия”, 1993.

5. Рембо, Артюр, “Стихотворения”, 2004.

6. Барт, Ролан, “Фрагменти на любовния дискурс” 2005.

7. Димитрова, Елка Ивелинова, “Изгубената история : Аспекти на митолог. и историчното в бълг. поезия от 20-те г. на ХХ в. - Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Николай Лилиев, Атанас Далчев” 2001.

8. Русева, Виолета, “Генеалогия на българската модерност – Яворов”, 2001.

9. Целан, Паул, “Ничията роза” 2002

Средства за оценяване:

Курсови работи, устен изпит, поетически практики