MSCM080 History and Civilizations of Ancient Mesopotamia

Анотация:

Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

 Кабалан Мукарзел  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: