MSCM020 Хититското царство

Анотация:

Анатолия през ІІ хил. пр. Хр., доминирана от политическата мощ на Хититското царство. Клинописните архиви на Хатуса предоставят богат материал за разглеждане на контактите и взаимодействията на хититите със семитския свят, с Митани, Египет и Северна Сирия. От друга страна дискусиите за контактите с микенския свят и за идентификацията на Ахиява очевидно ще продължат. Политическото и културно наследство на хититите в Анатолия и в нео-хититските царства дава отражение върху развитието на политическите структури и културите в Анатолия през І хил. пр. Хр.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Да познават основните моменти в историческото развитие на Хититското царство.

• Да могат да правят исторически и културноисторически анализ на древни общества от подобен тип. Да прилагат знанията си в сравнителен исторически анализ.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ОСНОВНИ СЪЧИНЕНИЯ:

Василева, М. Цар Мидас между Европа и Азия. С., 2005.

Герни, О. Р. Хетты. Москва, 1987.

Димитров, П. Индоевропейски езици и култура. Университетско издателство „св. Климент Охридски”, София, 2007.

Маккуин, Дж. Хетты и их современники в Малой Азии. Москва, 1983.

Попко, М. Митология на хетска Анатолия. С., 1983.

Bryce, T. The Kingdom of the Hittites. Clarendon Press, Oxford, 1998.

Bryce, T. Life and Society in the Hittite World. Oxford University Press, 2002.

Bryce, T. Letters of the Great Kings of the Ancient Near East. The Royal Correspondence of the Late Bronze Age. Routledge, London and New York, 2003.

Kuhrt, A. The Ancient Near East c. 3000-300 BC. 1-2. Routledge, London and New York, 1995.

Sasson, J. M. (ed.) Civilizations of the Ancient Near East. vol. 1-2. Peabody, 2000.

Steadman, S. R., McMahon (eds.) The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. Oxford University Press, 2011, 500-514.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

Богданов, Б. Култура, общество, литература. ЛИК, София, 2007.

Венедиков, Ив. Раждането на боговете. С., 1992.

Billie Collins, J. The Hittites and their World. Atlanta, 2007.

Boardman, J. The World of Ancient Art. London, 2006.

Bryce, T. The World of the Neo-Hittite Kingdoms. Oxford, 2012.

Greaves, A. Miletos. A History. Routledge. London and New York, 2002.

Gurney, O.R. Some Aspects of Hittite Religion. Oxford, 1977.

Hoffner, H. A. Hittite Myths. Scholars Press, Atlanta, 1998.

Средства за оценяване:

Тест. Есе.