POLM601 Изборен процес и изборни кампании

Анотация:

Политически мениджмънт и публични политики

Преподавател(и):

гл. ас. Петя Георгиева  д-р
доц. Петър Николов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: