LKLM045 Семинар: Медии за литература и култура: организация и редакционен процес

Анотация:

Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

проф. Пламен Дойнов  д.н.
доц. Биляна Курташева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: