LKLM042 Семинар: Полът и неговите литературни канони

Анотация:

Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

доц. Биляна Курташева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: