LKLM041 Семинар: Книгоиздаване и печатни медии в България през XX и XXI век

Анотация:

Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

проф. Пламен Дойнов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: