LKLM003 Книгоиздаване и печатни медии в България през XX и XXI век

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти-магистранти, които имат интерес към издателския процес и към пресата в България – както в исторически план, така и в актуална перспектива. Целта му е да запознае студентите с историята на модерното книгоиздаване и развитието на печатните медии в три епохи – Третото българско царство, Първата (Народна) република България и Втората българска република (след 1989 г.). Студентите овладяват общата история и теория на българското книгоиздаване. В курса се обсъждат практиките на конкретни издателства и печатни издания, предимно в областта на литературата и културата. Акцентира се върху връзката между книгоиздателски и медиен процес – форми на взаимодействие и анализ на специфични случаи.

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии

Преподавател(и):

проф. Пламен Дойнов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• издателски и медийни институции и техните практики в Българиярез XX и XXI век;

2) могат:

• да проучват историческия опит в книгоиздаването и медиите и да го проектират в съвременността.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• общи познания в областта на българската литература през ХХ иХХI век;

• мотивираност за изучаване на книгоиздаването и печатните медии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Бенбасат, Алберт. По въпроса за книгата, С., 2008.

Бенбасат, Алберт. Банкноти и мечти между кориците. Масова книга и масово книгоиздаване, С., 2011.

Боров, Тодор. Книги. Библиотеки. Библиография, С., 1947.

Българска книга: енциклопедия, съст. А. Гергова, С., 2004.

Българската журналистика 160 години. Минало – настояще – перспективи, съст. З. Константинова, М. Петров, М. Дееничина, С., 2006.

Владимиров, Лев. Всеобщая история книги, М., 1988.

Знеполски, Ивайло. Новата преса и прехода, С., 1997.

История на книгата. Книгата в историята, С., 2001.

Мангел, Алберто. История на четенето, С., 2004.

Медии и преход, съст. Г. Лозанов, Л. Деянова, О. Спасов, С., 2000.

Панайотов, Филип. Вестници и вестникари, С., 2008.

Спасов, Орлин. Преходът и медиите. Политики на репрезентация, С., 2000.

Средства за оценяване:

1. Дискусия.

2. Курсова работа – идеен проект за основаване на издателство.