APLM143 Практика: "Работилница за антропологични филми"

Анотация:

Целта на практиката е да осигури възможност за прилагане на знанията и уменията от теоретичните курсове в създаване на нови знания и умения за теренна работа и подготовка за изработване на антропологичен филм.

прочети още
Културна и социална антропология

Преподавател(и):

проф. Людмил Христов  
доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни подходи и методи за изработване на антропологичен филм;

2) могат:

• да описват и представят културни реалии с инструментариума на визуалната антропология – антропологичен филм;


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литературата към курс "Увод във визуалната антропология" и съобразно конкретната изследователска задача.

Средства за оценяване:

Визуален материал и писмен текст.