APLM137 Конфликт и насилие

Анотация:

В този курс се анализират причините и различните контексти, в които се появява етно-национално насилие. Освен че разглежда различни теоретични подходи към насилието, курсът се фокусира върху няколко случая от различни точки на света. Ще се опитаме да разберем връзките между държавата и различните етнични групи в нейните граници, между различните етнични групи и народи и най-вече да отговорим на въпроса: защо най-жестоките прояви на насилие се случват между близки родствени и етнични групи.

прочети още
Културна и социална антропология

Преподавател(и):

гл. ас. Невена Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Основни теории за разбирането и тълкуването на вътрешнокултурни и междукултурни конфликти

2) могат:

• … да прилагат наученото при анализ на съвременни религиозни, политически и национални конфликтни по света и на Балканите.
Предварителни изисквания:
желателно е ползването на английски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

виж по-горе

Средства за оценяване:

доклад - 70% от крайната оценка

презентация - 30% от крайната оценка