APLM135 Практика: Градска антропология

Анотация:

Практиката е свързана с развитие на умения за изследване в града, както и на изследвания на града.

прочети още
Културна и социална антропология

Преподавател(и):

проф. Васил Гарнизов  д-р
доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса ще имат знания за изследвания в града и умения да прилагат тези знания в теренни изследвания.
Предварителни изисквания:
няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литературата ще бъде съобразена с конкретната изследователска задача.

Средства за оценяване:

Изработване и представяне на изследователски проект