CASM429 Дизайн и предпечат на рекламни издания

Анотация:

• Целта по време на курса е студентите да изградят графична и софтуерна култура, която да съчетаят с научените техники на работа с програмата Adobe Illustrator и Adobe Photoshop.

• Студентите ще работят от концепцията до финализирането на готов продукт.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

 Татяна Христова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще знаят, начини и техники за подготовка на печатни материали.

Също ще могат да с помощта на програмите на Adobe да подготвят, презентират и изпълняват проектите си.


Предварителни изисквания:
• Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Official Adobe Print Publishing Guide – ISBN – 978-0321304667

2. Basics Design: Print and Finish – ISBN – 978-2940373420

3. 24,000 CMYK Combinations for Design, Prepress, and Printing – ISBN – 978-0811827577

4. Adobe TV - tv.adobe.com

5. Adobe official channel www.youtube.com

Средства за оценяване:

По време на курса студентите получават самостоятелни задачи, целящи проверка нивото на усвояване на предавания материал.