CASM401 Изобразителни елементи и композиция на плаката

Анотация:

Целта на курса е студентите да се запознаят с основните стилове в Плаката и да добият представа за композиция, цветност и добрите практики в създаването на авторски проекти.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

доц. Цветан Илиев  

Описание на курса:

Компетенции:

Ще се разработят различни по стил и послание плакати.
Предварителни изисквания:
Добър вкус

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Древен и съвременен български шрифт - проф. Васил Йончев.

2. Дизайн: диалог и монолог. Факти, методи, прогнози - проф. доктор Борис Сергинов

3. Съвременни модни стилове – Кристина Савова

Допълнителни източници

www.epica-awards.com

www.behance.net

Средства за оценяване:

Оценката ще се формира на база качеството, оригинлаността и визията на плакатите