CASM400 Методи за изграждане на запазена марка

Анотация:

Анотация

Учебното съдържание на курса Методи за изграждане на запазена марка се изучава в една част. Разглеждат се методите за изграждане на запазена марка; експонирането й върху графичното изображение и изискванията към запазения шрифт. Проектите се изпълняват по разгледаните в лекциите теми. Целта на курса е максималното овладяване на тотал графичния дизайн и изграждане на запазени марки.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

доц. Илия Кожухаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенции

Завършилият курса студент ще знае:

- теория и практика на графичният дизайн – изграждането на запазена марка;

ще може:

- да проектира запазена марка по зададена тема – за фирма, институция,тн.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: