MUSM548 Практика "Музикъл (музикална драма и комедия)" І част

Анотация:

Това е курс в който студентите изявяват публично придобитите практически умения във връзка с тяхната специалност в програма "Музика".

?Изграждат умения за интерпретация на музика, разнообразна в жанрово-стилово отношение.

прочети още
Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

 Петър Бакалов  
доц. Нина Найденова  д-р
преп. Симеон Симеонов  
 Наталия Афеян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

?Студентите придобиват сценични навици и поведение, необходими в тяхната практическа, творческа и сценична дейност


Предварителни изисквания:
Бакалавърска степен

Умения за успешна сценична изява

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Българска и чуждоезична литература за музикален театър

Средства за оценяване:

Две текущи оценки

Финална оценка