MUSM547 Работа в проект "Мюзикъл (музикална драма и комедия)" І част

Анотация:

Работа в проект "Мюзикъл, музикална драма и комедия" е курс за магистри в който студентите изявяват публично придобитите практически умения във връзка с тяхната специалност в програма "Музика".

Изграждат умения за интерпретация на музика разнообразна в жанрово-стилово отношение.

прочети още
Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

 Петър Бакалов  
доц. Нина Найденова  д-р
преп. Симеон Симеонов  
 Наталия Афеян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Придобиват сценични навици и поведение, необходими в тяхната практическа, творческа и сценична дейност


Предварителни изисквания:
Бакалавърска степен

Умения за успешна сценична изява

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Дискусия за избор на матриал.
  2. Самостоятелна работа и репетиции
  3. Самостоятелна работа и репетиции
  4. Участия в публични изяви

Литература по темите:

Българска и чуждоезична литература за музикален театър