MUSM546 Практика: Пеене и танц в мюзикъл І част

Анотация:

Работа в проект "Мюзикъл, музикална драма и комедия" е курс за магистри в който студентите изявяват публично придобитите практически умения във връзка с тяхната специалност в програма "Музика".

Изграждат умения за интерпретация на музика разнообразна в жанрово-стилово отношение.

прочети още
Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р
доц. Анна Пампулова  д-р
 Наталия Афеян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Придобиват сценични навици и поведение, необходими в тяхната практическа, творческа и сценична дейност


Предварителни изисквания:
Бакалавърска степен

Умения за успешна сценична изява

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Разработване и уточняване на фрагменти от класически мюзикъли (1980-2000)
  2. Разработване на танцова миниатюра, Самостоятелна работа
  3. Музикална грамотност
  4. Самостоятелна работа
  5. Репетиции
  6. Репетиции по проект
  7. Репетиции
  8. Сценични изяви

Литература по темите:

Българска и чуждоезична литература за музикален театър