MUSM546 Практика: Пеене и танц в мюзикъл І част

Анотация:

Този курс поставя придобитите вокални и сценични знания на практическо ниво.

Основни теми са: вокална техника, сценична реч, компетентност в пеене и рецитиране на български и на английски език.

Исторически и съвременни танци

прочети още
Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р
доц. Анна Пампулова  д-р
 Наталия Афеян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти познават каноните на художествено представление в жанра музикален театър;

Умеят да приложат на практика теоретичните си познания
Предварителни изисквания:
Бакалавърска степен;

Музикална грамотност;

Двигателна компетентност;

Умения за сценична изява

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литература на български и други езици, свързана с тематиката на курса

Средства за оценяване:

Текущи оценки;

Крайна оценка