REHM164 Уъркшоп: Методи за работа при деца с обучителни трудности

Анотация:

Езикова и речева патология (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: