REHM159 Практика: Оценка на езиковия профил чрез прилагане на инструментални подходи

Анотация:

Езикова и речева патология (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Екатерина Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: