BEHM122 Практика: Документиране и терапевтична сесия

Анотация:

Клинична социална работа

Преподавател(и):

ас. Майя Младенова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: