BEHM184 Клиничен семинар, I част

Анотация:

Задачата на семинара е да предостави възможност на студентите да представят лично клиничната си работа по случай пред екип от специалисти.

Целите на представянето са: усвояване на формата за организиране на информацията събрана при оценката на случая; адекватно и информативно документиране на терапевтичната сесия; ориентиране по въпросите на преноса и контрапреноса, възникнали в хода на клиничната работа; сполучливо използване на интерпретации във и извън преноса.

прочети още
Клинична социална работа

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р
ас. Майя Младенова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как да изграждат и развиват терапевтичната ситуация в хода на работата по случая

2) могат:

Как да създават и следят доверието на клиента към терапевта в хода на интервенциите


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Клинично интервюиране

Терапевтична ситуация

Работа по случая

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Въз основа на:

1. Направените представяния на случаи.

2. Участието в обсъждането на случаи на колеги.