BEHM312 Кризисни интервенции

Анотация:

Целта на курса е да подготви студентите да партнират на хора в криза.

Курсът запознава студентите с теоретични текстове за "кризата", за мястото и смисъла й в индивидуалното развитие. Дискутират се дефиниции за криза, характеристики на кризата, както и начини, по които хората се справят с кризи.

Фокус на курса е усвояване на умения за работа с кризи. Затова в преживелищни задачи студентите: влизат в роли на клиенти в криза, както и в роли на професионалисти, които им помагат да ги преодолеят; 2/ анализират случаи на хора, претърпели и претърпяващи кризисни ситуации,3/ оценяват капацитета на хора в криза да се справят с нея, 4/създават формулировка на случаи на хора в криза, 5/водят интервю с хора в криза.

Студентите развиват умения в два метода за работа с хора в криза-кризисна терапия и кризисни интервенции.

прочети още
Клинична социална работа

Преподавател(и):

 Галина Маркова-Дерелиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите развиват умения да прилагат два метода за работа с хора в криза-кризисна терапия и кризисни интервенции. Те развиват умения да водят интервю на хора в криза, да оценяват случаи на хора в криза,да създават формулиравки и да изграждат терапевтични планове за краткосрочни и продължителни във времето интервенции.
Предварителни изисквания:
Не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: