VIPM725 Дигитално производство и 3D принтиране І част

Анотация:

Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

Преподавател(и):

ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: