ADMM042 Проект: Публичен мениджмънт в страни на ЕС

Анотация:

Публичен мениджмънт (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Георги Пеев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: