PMEM307 Лидерство в публичния мениджмънт

Анотация:

Публичен мениджмънт (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Мариана Димитрова  д-р
доц. Валентин Василев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: