PMEM107 Маркетинг в публичния сектор

Анотация:

Публичен мениджмънт (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Надя Миланова  д-р
проф. Никола Колев  д-р
проф. Иван Боевски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: