PMEM105 Икономика на публичния сектор - бюджетиране и счетоводство

Анотация:

Публичен мениджмънт (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р
доц. Юлияна Гълъбинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: