MUSM107CI Класически инструмент

Анотация:

Класическа музика

Преподавател(и):

проф. Марио Хосен  д-р
проф. Людмил Ангелов  
проф. Сузана Клинчарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: