MUSM090 Практика - Педагогическа работа І част

Анотация:

Курсът има за цел да развие и задълбочи практическите умения на студентите, да активизира техните преподавателски умения. Да развие свободата на избор на идеи по отношение на организирането на различен тип модели на преподаване, да активизира тяхната предприемчивост по посока на богато и плодотворна творческо сътрудничество с колеги певци, инструменталисти, тонрежисьори си от програмите по музика на НБУ. Да стимулира свободния им избор по отношение намиране на нови модели на преподаване при майсторски класове, уъркшопи, групови или самостоятелни изяви, концерти и др.

Основна работа на студентите в курса е тяхната сценична реализация - в уроци, концерти, конкурси, продукции и прочие възможности за индивидуална проява.

Курсът подготвя студентите за работа в реална среда - след приключване на курса на обучение в магистърската програма в НБУ.

прочети още
Класическа музика

Преподавател(и):

почетен професор Етиен Леви  д-р
проф. Марио Хосен  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Имат обогатени теоретични и практически познания в областта на изпълнителското майсторство.

• Най-нови световни тенденции в развитието на практиките на преподаване.

• Имат свободен избор да експериментира в различни преподавателски и изпълнителски модели.

2) могат:

• Да работят в екип.

• Да се включват в последващи медотологични проекти към департамента или програмата.

• Да реализират, съвместно с колегите си от програмите по музика на НБУ, майсторски класове, уъркшопи, групови или самостоятелни изяви, концерти, студийни звукозаписи и др.

• Да могат активно да представят резултатите от своята преподавателска дейност.


Предварителни изисквания:
Да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на обучението.

Да са записали курс по методика на преподаването.

Да имат записан курс по специалността - пеене или инструмент (съответно).

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Подготовка за работа в преподавателска среда. Подготовка на уроци, подбор на методика и учебни материали.
  2. Модели на преподаване при майсторски класове, уъркшопи, групови или самостоятелни изяви, концерти и др.
  3. Педагогическа дейност.

Литература по темите:

Подборът на литературата в курса и строго индивидуален, тъй като е свързан с изпълнителските и сценични възможности на студентите.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40 %

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПОСТИГНАТИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ 30 %