CRIM163 Проект: Пенитенциарно право

Анотация:

Криминология и политики за превенция на престъпността

Преподавател(и):

проф. Веселин Вучков  д-р
 Ана Филибева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: