CRIM162 Проект: Избрани проблеми на административното право и административния процес

Анотация:

Криминология и политики за превенция на престъпността

Преподавател(и):

гл. ас. Милена Караджова  д-р
доц. Тодор Коларов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: