SEMM717 Practice: Online Branding And Advertising

Анотация:

Бранд мениджмънт (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Рени Янкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: