SEMM713 Срещи с бранд мениджърите в България I част (гост-лектор)

Анотация:

This is a regular seminar with guest speakers from real companies, which is an essential and integral part of the Master program. With presentations involving advertising and PR-specialists, sales and marketing directors, brand managers, leaders of non-profit organizations, online marketing consultants and others. Presents the case studies from the world of brands, Internet-based communications exported to the results of research projects analyzed issues of intellectual property and so on. The event is accompanied by discussions on the presented topics.

Regular guest of the seminar is representative of the creative studio "Ideas Lab", with which students work on actual projects for communications of any type and have a chance to show creative and marketing skills and qualities.

Guests often advertised vacancies or start internships in companies they represent.

прочети още
Бранд мениджмънт (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Кристиан Банков  д.н.
гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р
гл. ас. Рени Янкова  д-р
 Севим Танева  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще знаят:

- кои са най-новите концепции, подходи, кампании и тенденции в маркетинга, рекламата

- какви предизвикателства стоят пред професията на маркетинг и бранд мениджъра

- към какви позиции могат да се стремят в бъдещото си кариерно развитие

ще могат:

- да задават въпроси от хора, работещи в авангарда на брандинга и маркетинга

- да събират информация за свои разработка

- да почурпят позитивен опит как се презентират теми от маркетинга, рекламата и брандинга

- да работят по брийф на клиенти по комуникационни задачи от различно естество


Предварителни изисквания:
No

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Огилви, Дейвид (1999), Изповедите на един рекламист, София: Princeps;

Клайн, Наоми (2005), Без лого: Прицелване в брендовите тирани, София: Елементи;

Рийвс, Росър (1994), Реализмът в рекламата, Варна: Princeps;

Рийс, Ал, Рийс, Лаура (2003), Залезът на рекламата и възходът на пълбик рилейшънс, София: Класика и стил;

Зийман, Серджо (2004), Краят на рекламата, каквато я познаваме, София: Локус Пъблишинг ЕООД.

Средства за оценяване:

PARTICIPATION IN SEMINAR 100%