SEMM710 Практика: Езиково редактиране на магистърската дипломна работа

Анотация:

Practical Self-study online course held in the Moodle e-learning environment in which under the guidance of expert linguist MA students refine the formal and the content aspect of their master theses by editing and proofreading their own work. During one meeting in the semester future elaboration is provided.

прочети още
Бранд мениджмънт (на английски език)

Преподавател(и):

ас. Георги Цонев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: