SEMM703 Online Branding and Advertising

Анотация:

Бранд мениджмънт (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Рени Янкова  д-р
 Ангел Искрев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: