MUSM410 Music Workshop, Part 1

Annotation:

Тренинговият курс има за цел да провокира студентите да приложат на практика знанията получени в асовете по специален предмет. За целта те ще трябва да се включат в реализирането на различни студентски изяви.

Курсът има за цел да развие и задълбочи познанията на студентите в областта на музикалното изпълнителско майсторство, като основните дейности в курса са практически и целят изграждането на цялостно музикално (специализирано) практическо поведение и опитност.

прочети още
Music Performance (in English)

Lecturers:

Asst. Prof. Margarita Krusteva-Stoychevska, PhD
Prof. Stefan Dragostinov
Ermila Chweizer, PhD

Course Description:

Competencies:

1) знаят:

• Основни практически умения по специалността, които допълват теоретичните им познания

• Как сами да се справят в реален контекст и да разработват музикално-сценичен практически проект или собствена реализация

2) могат:

• Да реализират практически дейности по специалността и в музикалните изкуства въобще

• Да реализират самостоятелна изява или съвместна проява

• Да организират практически събития в областта на музикалните и танцови изкуства


Prerequisites:
Умения в областта на музикалното изпълнителство.

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Practice, practicum

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

  1. Изработване на концертна програма
  2. Реализиране на творческа изява
  3. Участие в концерт от името на НБУ.
  4. Анализ на творческа изява.

Bibliography:

В случай на необходимост, литература по курса се предлага в зависимост от специалността на студента и дейностите които реализира в рамките на работното ателие.